Cenník technických kontrol, emisných kontrol a súvisiacich služieb.
Ceny sú s DPH, sú v nich započítané všetky doklady, vydané pri uvedenej kontrole.

Technické kontroly - Pravidelné,opakované a zvláštne technické kontroly v plnom rozsahu EUR
1 Motocykle, troj a štvorkolesové motorové vozidlá /L1, L2, L3, L4, L6/ 25,00
2 Osobné a dodávkové motorové voz. s celkovou hmotnosťou neprevyš. 3,5 t., motorové troj a štvorkolky - M1, N1, L5, L7 40,00
3 Prípojné vozidlá do 0,75 t celkovej hmotnosti - O1, R1 18,00
4 Prípojné vozidlá od 0,75 t - do 3,5 t celkovej hmotnosti - O2, R2 33,00
5 Prípojné vozidlá nad 3,5 t celkovej hmotnosti - O3, O4, R3, R4 40,00
6 Nákladné a špeciálne mot. voz., autobus a ťahač /N2, N3, M2, M3/ 60,00
7 Kolesové a pásové traktory, pracovné stroje, snežné skútre /T + C + Ps + Ls/ 50,00
8 Vozidlo s obmedzenou prevázkou kategórií: O a R 45,00
9 Vozidlo s obmedzenou prevázkou kategórií: M , N , T, C a Ps 59,00
Technické kontroly - opakovaná a zvláštna EUR
1 Opakovaná kontrola - prvotná /L1, L2, L3, L4, L6/ 16,00
2 Opakovaná kontrola - prvotná /M1, N1, O2, R2, O3, R3, O4, R4/ 20,00
3 Opakovaná kontrola - prvotná /ostatné kategórie/ 30,00
4 Opakovaná kontrola - kontrola z inej prevádzky / L1,L2, L3,L4,L6 / 20,00
5 Opakovaná kontrola - kontrola z inej prevádzky / M1,N1,O2,R2,O3,R3,O4,R4 / 30,00
6 Opakovaná kontrola - kontrola z inej prevádzky / ostatné kategórie / 45,00
7 Zvláštna kontrola pri časti vozidla na žiadosť zákazníka 20,00
Emisné kontroly motorových vozidiel EUR
1 Motorové vozidlá M1 a N1 so zážihový motor B/Bkat, Nkat a opak. z inej PEK 29,00
2 Motorové vozidlá M1 a N1 ( mimo B/Bkat a B/Nkat ) a opak. z inej PEK 34,00
3 Motorové vozidlá M1 a N1 s alternatívnym pohonom a opak. z inej PEK 37,00
4 Motorové vozidlá / N2,N3,M2,M3,T,C / a opak. z inej PEK 40,00
5 Opakovaná EK - prvotná / M1,N1 / po EK na PEK Jaklovce 18,00
6 Opakovaná EK - prvotná / ostatné kategórie / po EK na PEK Jaklovce 25,00
Súvisiace služby s TK a EK EUR
1 Administratívna kontrola po kontrole na STK Jaklovce (TK alebo EK) 10,00
2 Administratívna kontrola (TK alebo EK) 15,00
3 Vystavenie opisu protokolu 6,00
4 JDV - príplatok za spracovanie údajov vozidla vyrobeného v EU 15,00
5 JDV - príplatok za spracovanie údajov vozidla vyrobeného mimo EU 25,00
6 Kontrola nastavenia svetlometov 8,00
7 Kontrola a meranie Sk.1 - brzdová sústava ( M1,N1,L,O2,R2 ) 14,00
8 Kontrola a meranie Sk.1 - brzdová sústava ( M2,M3,N2,N3,O3,O4,R3,R4,T ) 21,00

Brzotín, 30.04.2022
AI, s.r.o. - Gemerská 563, 049 51 Brzotín, IČO: 44 149 077

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadné zmeny ceny, ktoré sú uvedené v cenníku, pre prispôsobenie sa individuálnym
požiadavkám potrieb jednotlivcov, aby nedošlo v ojedinelých prípadoch, k nechcenému poškodeniu zákazníka.

Karol Nemes v. r.
konateľ spoločnosti